Değerler

Değerler

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler Eğitimi Nedir?
Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;
*Yardımlaşma,Dürüstlük, Sorumluluk , Sevgi, Hoşgörü, Saygı, Barış,Özgüven gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Değerler Eğitimi
ve
Ahlak Gelişimi
*Değeler eğitimi çalışmalarında değerler eğitimi kavramının, moral-ahlaki-kişilik gelişimi ve sosyal duygusal gelişimle iç içe olduğu görülmektedir.
*Tutumlar ve duygular zamanla oluşur, kazanılır. Duygusal gelişimin hem olgunlaşma, hem öğrenme sonucu oluştuğu ve bunların hiç birinin tek başına etkili olmadığı belirtilmektedir.


*Duygular insan olmanın en önemli unsurlarıdır. *Herkesin bebeklerin bile duyguları vardır.
Bebek ve çocuklar önceleri sadece kendi duygularını belirtirken zaman içinde karşıdakinin düşünce duygusunu anlama onun gibi düşünebilmenin başlangıcıdır.
*Okul öncesi dönemde çocukların başka birinin duyguları sonucu neler yapabileceğini de tahmin edebilecekleri ve 4-5 yaşındayken “arkadaşın neden üzgün?” şeklinde sorulduğunda “ annesi gitmiş, o da annesini özlemiş” şeklinde akıl yürütebilecekleri belirtilir.

*Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.
*Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir.
Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel bazda farklılıklar gösterebilir.

*Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve okul öncesi eğitimin yararları oldukça açıktır.
*Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin bilgiler kazanılır.
*Aileler ve okul öncesi eğitimcileri çocuklar için değerleri öğrenebilecekleri ilk modeller olacaktır.